Υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων προσφέρει τη δυνατότητα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων προς τις υπηρεσίες του Παν/μιου τόσο προς τους πολίτες με χρήση του κωδικού τους στο Taxisnet όσο και στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας με χρήση του λογαριασμού τους στο Παν/μιο Αθηνών.

Για τεχνικά προβλήματα και απορίες μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο