Υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων

Συχνές Ερωτήσεις

Σε αυτή την περίπτωση θα κάνετε την αίτησή σας με φυσική παρουσία
Δοκιμάστε εκ νέου χρησιμοποιώντας Chrome ή Μozilla αν δεν το έχετε κάνει ήδη, αλλιώς στείλτε μήνυμα στο protocol-supp@uoa.gr
Δοκιμάστε πρώτα πηγαίνοντας στο μενού Θυρίδα και κάνετε Προσθήκη Αρχείου για να ανεβάσετε εκεί τα αρχεία-δικαιολογητικά σας. Έπειτα ξεκινήστε εκ νέου την αίτηση αναζητώντας τα δικαιολογητικά σας από τη θυρίδα
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία στην οποία υποβάλετε την αίτηση
Δεν μπορείτε να αλλάξετε την αίτηση που έχετε υποβάλει. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία στην οποία υποβάλετε την αίτηση