Επικοινωνία

Για τεχνικά προβλήματα ως προς την ηλεκτρονική αίτηση στείλτε μαιλ στη διεύθυνση

protocol-supp at uoa.gr

Για θέματα σχετικά με τη διαδικασία, προθεσμίες, κατάσταση μιας πρωτοκολλημένης αίτησης  παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την αρμόδια γραμματεία – υπηρεσία